Historiek

Herberg is een Oudduits woord met de betekenis van legerplaats. Her (heir of heer) staat hier voor leger en berg voor het bergen.  In de letterlijke betekenis zou het dus een plaats geweest zijn om er legers te bergen, troepen te logeren. In de Germaanse steden groeiden die herbergen geleidelijk uit tot overnachtingshuizen voor reizigers die er ook konden eten en drinken. In dat opzicht mag de herberg beschouwd worden als een der voorlopers van het hotel. Als aanduiding voor drankhuis, is het woord herberg nu vrijwel uit onze plaatselijke omgangstaal verdwenen.

Ook de afspanning (Fr. dételage) was alhier goed in trek. Een afspanning, het woord spreekt voor zich, was een ruimere herberg waar paarden werden af- of uitgespannen  en gestald. Koetsiers en voerlieden konden er zich verfrissen, drinken en eventueel overnachten. Afspanningen trof men vooral nabij toegangswegen tot gemeenten en dorpen, in hoofdstraten en aan pleinen.

De herberg In De Voerman heeft reeds een lang verleden, het stond ( en nu nog steeds) net buiten de stadsmuren aan de Rijselsepoort, in de toenmalige Zuidstraat, heden de Rijselseweg. De stallingen van vroeger zijn nu omgebouwd tot de eetzaal.

In 1910 haalde In De Voerman de pers voor een vandalenstreek met de herberg als mikpunt. De staminee stond vroeger buiten de Rijselsepoort met de weduwe van Henri Dhooghe als herbergierster. Op dinsdagavond 28 december 1909 werd een raam van haar café verbrijzeld door een afgevuurde kogel. Enkele jaren voordien was haar echtgenoot voor zijn herberg om het leven gebracht door een zekere Monnet. [Weekblad 'Le Progrès', nr1, 2.1.1910]

In de Eerste Wereldoorlog leed het samen met alle andere gebouwen uit het Ieperse zware schade door de vele bombardementen.

In de jaren twintig werd In De Voerman opengehouden door Jules en Cecile Godderis-Morel. Dat blijkt uit een aankondiging over de openbare verkoping van 20 hectare maaigrond in de inundatiemeerssen. [Het Ypersche, 8.6.1929]

'Vier eeuwen Ieperse herbergen', Staf Verheye, Ieper, 1999

N - E - FDe Voerman - Rijselseweg 10 - Ieper - 0479 50 58 49